Fundusze UE

Informujemy, że nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Realizacja prac budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla przedsiębiorstwa P. Fiwek, Ł. Fiwek FiClinic Gabinet Dentystyczny sp.p. w Tczewie w celu wprowadzenia do oferty innowacyjnych w skali regionalnej usług dentystycznych”.

Realizowane w latach 2017-2019 przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie prac budowlanych (remont i rozbudowa pomieszczeń) oraz dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia (w tym tomografu stomatologicznego) w celu wdrożenia 3 udoskonalonych i 8 nowych usług stomatologicznych, w tym usług dedykowanych osobom starszym i odpowiadającym na niekorzystne trendy demograficzne. Projekt wpisuje się w 4 obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się”.

Głównym celem projektu jest dostosowanie infrastruktury przedsiębiorstwa do planowanego rozwoju oferty w celu podniesienia konkurencyjności podmiotu na regionalnym i krajowym rynku stomatologicznym, w tym rozwój oferty gerostomatologicznej, tj. oferty dedykowanej osobom starszym (w szczególności związanej z implantologią).

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 851 240,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 424 369,56 PLN.

 

Wprowadzono do oferty 8 nowych i 3 udoskonalone usługi:

USŁUGI NOWE:

 • Bezbolesne znieczulenie komputerowe
 • Zaprojektowanie i wydrukowanie szablonu chirurgicznego.
 • Badanie tomograficzne CBCT szczęki.
 • Badanie tomograficzne CBCT żuchwy.
 • Badanie tomograficzne CBCT szczęki i żuchwy.
 • Badanie tomograficzne CBCT jednego zęba.
 • Zabieg augmentacyjny kości z wykorzystaniem narzędzi piezoelektrycznych.
 • Proteza overdenture na 4 implantach.

USŁUGI UDOSKONALONE:

 • Wszczepienie implantu z pomocą szablonu chirurgicznego
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem narzędziami maszynowymi pod kontrolą mikrokomputera
 • Chirurgiczne dłutowanie zęba ósmego za pomocą narzędzia piezochirurgicznego.

Metamorfozy

Najwyższej klasy wyposażenie

Zobacz, jak leczenie w Fi Clinic zmieniło uśmiechy naszych pacjentów.

Umów wizytę

Zapraszamy do odwiedzin

UMÓW WIZYTĘ