System umawiania i potwierdzania wizyt

Fi Clinic - dążymy do doskonałości

– Wizyty umawiać można telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 lub drogą internetową

– W przypadku, gdy wiedzą Państwo, iż nie będą mogli stawić się na umówioną wizytę, bardzo prosimy o informację z wyprzedzeniem – pozwoli nam to na odpowiednie zaplanowanie tego czasu i zaoferowanie go innym, oczekującym pacjentom.

– Żeby przypomnieć o umówionej wizycie, dzień przed planowym terminem spotkania dzwonimy do zarejestrowanego pacjenta lub wskazanej osoby celem potwierdzenia wizyty (wizyty poniedziałkowe potwierdzamy w piątek).

– W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę, proponujemy inny, najbliższy wolny termin.

– W sytuacji, gdy pacjent nie odbiera telefonu, dzwonimy o innej porze dnia.

– Jeśli pacjent nadal nie odbiera, wysyłamy SMS-a z przypomnieniem o wizycie oraz prośbą o jej potwierdzenie.

– W sytuacji braku potwierdzenia wizyty (gdy pacjent nie oddzwoni lub nie odpisze na SMS-a), wykreślamy wizytę z terminarza i oferujemy ją pierwszemu oczekującemu pacjentowi z Listy Pacjentów Priorytetowych.

– Gdy pacjent nie pojawi się na umówioną i potwierdzoną wizytę, umieszczamy stosowną adnotację w karcie pacjenta.

– W sytuacji, gdy pacjent nie pojawi się dwukrotnie na umówioną wizytę godzinną lub raz na wizytę dwugodzinną, przed umówieniem kolejnej wizyty zobowiązany będzie do wpłacenia zadatku za gotowość zespołu lekarz-asysta, w kwocie 200 zł za każdą godzinę pracy. Zadatek musi zostać wpłacony na konto kliniki lub osobiście najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną wizytą. W przypadku nie pojawienia się na tej wizycie zadatek przepadnie, jeśli wizyta odbędzie się, zostanie on uwzględniony w opłacie za wizytę.

– Jeśli opisana punkt wyżej sytuacja powtórzy się trzykrotnie, wykreślamy pacjenta z listy pacjentów Fi Clinic, a o umówieniu (bądź nie) kolejnych wizyt decyduje lekarz prowadzący.

– Bardzo staramy się, aby wizyta odbyła się punktualnie. Ze względu na specyfikę świadczonych usług może zdarzyć się, opóźnienie. Wówczas, mając na uwadze Państwa czas, staramy się informować o tym z wyprzedzeniem telefonicznie lub na miejscu, jeśli opóźnienie zdarzy się tuż przed wizytą. Prosimy również, o odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i zrozumienie dla sporadycznych kilkunastominutowych opóźnień.

Metamorfozy

Najwyższej klasy wyposażenie

Zobacz, jak leczenie w Fi Clinic zmieniło uśmiechy naszych pacjentów.

Umów wizytę

Zapraszamy do odwiedzin

UMÓW WIZYTĘ