Paweł FiwekAbsolwent Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbył również studia na Uniwersytecie Jana Komeniusza w Bratysławie w ramach stypendium międzynarodowego.
Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej.
Otwarty przewód doktorski z zakresu protetyki stomatologicznej.
Uczestnik licznych kursów i konferencji, stale podwyższający kwalfikacje w zakresie leczenia funkcjonalnych i estetycznych zaburzeń narządu żucia.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej.
Doświadczenie zdobywał m.in. w klinice dr n. med. Macieja Goczewskiego, propagatora i pioniera stomatologii mikroskopowej w Polsce.