Paweł Fiwek

dr. n. med. Paweł Fiwek

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych (dyscyplina: stomatologia, specjalność: protetyka stomatologiczna).

Były wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakończona specjalizacja z protetyki stomatologicznej.

Członek PASE (Polska Akademia Stomatologii Estetycznej) – prestiżowego stowarzyszenia liderów polskiej stomatologii.

Odbył również studia na Uniwersytecie Jana Komeniusza w Bratysławie w ramach stypendium międzynarodowego.

Uczestnik licznych kursów i konferencji, stale podwyższający kwalfikacje w zakresie leczenia funkcjonalnych i estetycznych zaburzeń narządu żucia.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej.

 

Lata pracy naukowej i dydaktycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz pracy w prywatnej praktyce pozwoliły na zebranie doświadczenia i wiedzy niezbędnej do rzetelnej pomocy lekarskiej w zakresie stomatologii odtwórczej. Aktualnie zajmuje się wyłącznie leczeniem protetycznym i zachowawczym. Jego specjalność to kompleksowe rehabilitacje protetyczne i implantoprotetyczne. Układa i nadzoruje plany leczenia protetycznego pacjentów.