Paula MróźAbsolwentka Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pracownik naukowy Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Otwarty przewód doktorski z zakresu stomatologii dziecięcej.
Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Stomatologii Dziecięcej w Guy’s Hospital w Londynie.

W Fi Clinic zajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych.
W pracy z dziećmi kładzie nacisk na pozytywne nastawienie małych pacjentów do terapii i leczenie zgodne z aktualnymi światowymi wytycznymi. Rodzice zawsze uzyskują rzetelną wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej oraz instrukcje i porady dietetyczne pozwalające na utrzymanie zdrowych zębów swoich dzieci.

Rodzicom przypominamy, iż pierwsza wizyta dziecka u dentysty powinna odbyć się przed zakończeniem 1 roku życia. Jest to bardzo ważny moment, kiedy otrzymają Państwo informacje odnośnie zapobiegania próchnicy i plan wizyt kontrolnych.