dr n. med. Adam Michcik

Absolwent Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwerstyetu Medycznego.
Specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej.
Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej, a także uczestnik i prelegent wielu zjazdów naukowych i konferencji.

Zawodowe zainteresowania kieruje w stronę chirurgii onkologicznej głowy i szyi oraz metod rekonstrukcyjnych, a także leczenia urazów twarzowej części czaszki
W FiClinic zajmuje się implantologią oraz chirurgią jamy ustnej w pełnym zakresie.